SHGK

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës

SHGK

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës

SHGK

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës

SHGK

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës

SHGK

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës

NJOFTIM: Shoqata e Gastroenterologeve te Kosoves Organizon

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës organizon Simpoziumin e VII me rradhë të shoqatës me pjesëmarrje ndërkombëtare.Simpoziumi do të mbahet me 01.12.2016 (e enjte) në Hotel Emerald duke filluar nga ora 09.00. Prezentuesit janë nga Shqipëria, Maqedonia,Mali i Zi dhe vendorë. Kuotizimi për mjekë është 20 euro dhe për infermier 10 euro, dhe mund të bëhet në Bankën NLB për SHGK . Numri i xhirollogarisë: 1700-2001-001270.49 ose ditën e simpoziumit nga ora 08.00-10.00. Simpoziumi është i akredituar nga MSH. 08.11.2016

Simpoziumi VII

Shoqata e Gastroenterologëve të Kosovës organizon Simpoziumin e VII me rradhë të shoqatës me pjesëmarrje ndërkombëtare.Simpoziumi do të mbahet me 01.12.2016 (e enjte) në Hotel Emerald duke filluar nga ora 09.00. Prezentuesit janë nga Shqipëria, Maqedonia,Mali i Zi dhe vendorë. Kuotizimi për mjekë është 20 euro dhe për infermier 10 euro, dhe mund të bëhet në Bankën NLB për SHGK . Numri i xhirollogarisë: 1700-2001-001270.49 ose ditën e simpoziumit nga ora 08.00-10.00. Simpoziumi është i akredituar nga MSH. 08.11.2016

Simposiumi i VI-te i Shoqates se Gastroenterologeve te Kosoves

(11.12.2015) NJOFTIIM: Sot fillon simposiumi i VI-te i Shoqates se Gastroenterologeve te Kosoves ne Hotel Garden, Prishtine, fillimi ne ora 9,00 dhe regjistrimi ora 8.30. Pjesemarresit do te marrin pike ne kuader te EVP nga Ministria e Shendetesise dhe Bordi Per EVP

Kryesia

Lorem ipsum dolor sit amet, ante eu quis dignissim. Pede pellentesque morbi sodales hendrerit imperdiet sem, eu justo erat sollicitudin non eu pede, dolor sapien et, phasellus pede nulla, nonummy est vel. Sed pharetra lacinia lacinia ante imperdiet, mollis cras odio.

Antarsia

Lorem ipsum dolor sit amet, ante eu quis dignissim. Pede pellentesque morbi sodales hendrerit imperdiet sem, eu justo erat sollicitudin non eu pede, dolor sapien et, phasellus pede nulla, nonummy est vel. Sed pharetra lacinia lacinia ante imperdiet, mollis cras odio.

Të nderuar kolege dhe kolegë

Kam kënaqësinë që në emër të Shoqatës së Gastroenterologëve të Kosovës perkatesisht, të Këshillit Organizativ të Simpoziumit të VII Kombëtar të Shoqatës, të Ju njoftoj se Simpoziumi do të organizohet me datë 25.11.2016 (ditë e Premte). Kemi nderin që të merrni pjesë në këtë Simpozium dhe mundësisht me punime nga lëmi i Gastroenterohepatologjisë apo lëmitë/temat interferuese me gastroenterohepatologji. Për kohën e abstrakteve që duhet të dorëzoni dhe udhërrefyesit për abstrakte do të njoftoheni në vazhdim/së shpejti. Duke Ju përshëndetur përzemërsisht, Ju dëshiroj çdo të mirë dhe suksese në jetë dhe punë. Së shpejti njoftimi dhe detajet e tjera në lidhje me Simpoziumin do të jenë edhe në www.shgk.org